Rehabilitering och ohälsa

Hjälp era medarbetare tillbaka till full potential

  • Har era chefer förutsättningar för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa?
  • Har chefer, HR och medarbetare behov av en utomstående samtalspart?
  • Behöver ni effektivare rehabiliteringsprocesser?
  • Kan ni mäta era framsteg i ert arbete för minskad ohälsa?


Att identifiera första signalen om ohälsa och kunna agera med rätt insatser i ett tidigt skede bidrar till ökad frisknärvaro och produktivitet. Chefer behöver kunskap om sitt rehabiliteringsansvar, hur de kan upptäcka tidiga signaler samt stöd för lämpliga strategier och åtgärder. Det behövs även tillgång till underlag som i god tid kan indikera ohälsa, exempelvis genom sjukfrånvaromönster.

Feelgood kan hjälpa er att fånga upp risker och ohälsa, utveckla kompetensen hos era chefer, effektivisera rehabiliteringsprocessen och erbjuda åtgärder för berörda medarbetare. Vi arbetar utifrån ett arbetssätt som vi kallar Friskare rehabilitering med ett strategiskt och systematiskt perspektiv för att även minska risken för ohälsa samt vägleda chefen till främjande och förebyggande aktiviteter. Vår Case Manager (rehabkoordinator) kan effektivt projektleda hela processen och vara ett värdefullt stöd för chef, HR och medarbetare.

Vi berättar gärna mer om hur vi hjälper er med friskare rehabilitering. Kontakta oss!


Feelgood erbjuder såväl skräddarsydda lösningar som paketerade tjänster inom området Rehabilitering och ohälsa. Några exempel kan du läsa mer om nedan. 

Rehabilitering och ohälsa