Workshop: sätta organisatoriska och sociala mål

Identifiera mål för er organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Workshop: sätta organisatoriska och sociala mål

  • Workshop om att inventera och skapa tydliga mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, enligt kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift (2015:4)
  • Hjälper organisationen att sätta mål och ger kunskap för att kunna följa upp dem
  • Vägledning i fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete

Stor påverkan på produktivitet och lönsamhet
Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många, och när medarbetare inte mår bra är det inte bara sjukskrivningar som kostar, utan även sämre prestationer. Med förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare fastställa mål, kartlägga risker, vidta åtgärder innan ohälsa uppstår samt följa upp.

Mål ökar sannolikheten för önskat beteende
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska ni som arbetsgivare sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Ett uttalat mål tydliggör vilka beteenden som bidrar eller inte bidrar till det önskade utfallet. Det ger även möjlighet till utvärdering. Arbetstagare ska få möjlighet att medverka i framtagandet av målen, och alla ska känna till dem. En tydlig strategi för hur målen ska uppnås bör finnas.

Riktning och struktur
Feelgoods workshop under ca en halvdag är till för alla organisationer som vill ha stöd i att sätta organisatoriska och sociala arbetsmiljömål, eller på ett bättre sätt kunna mäta och följa upp sina mål. En inventering av organsationens befintliga arbetsmiljöarbete ingår, för att identifiera vad som behöver göras för att uppfylla lagkraven. Workshopen kan kompletteras med lämpliga kundanpassade åtgärder utifrån satta mål.

pdf Workshop - sätta organisatoriska och sociala mål