Utbildning Våld och hot i arbetslivet

Öka tryggheten vid våldsamma och hotfulla situationer på jobbet

Utbildning Våld och hot i arbetslivet

  • Utbildningar riktade till chefer och skyddsombud respektive till medarbetare
  • Tydlig handlingsplan vid våld, hot eller kris i arbetet
  • Säkrare och tryggare arbetsplats

I arbetsmiljöer där det finns risk för våld och hot behöver såväl chefer som medarbetare vara väl förberedda. Med kunskap och tydliga rutiner på plats kan alla känna sig trygga och på ett säkert sätt hantera en uppkommen situation.

Medvetenhet om arbetsmiljökrav och risker i den egna arbetsmiljön

Chefer och skyddsombud ökar sin kunskap om och förståelse för vilka krav Arbetsmiljöverket ställer på arbetsgivare när det gäller våld och hot, och vem som har vilket ansvar. De får kartlägga risker i den egna arbetsmiljön och skriva en handlingsplan, alternativt se över den befintliga. För att kunna bemöta sina medarbetare på ett bra sätt efter en hotfull situation på arbetet går man igenom vanliga mänskliga reaktioner i våld- och hotsituationer samt krishantering.

Att kommunicera med en våldsam eller hotfull person

Medarbetare får lära sig bemötandetekniker för att kunna hantera personer som beter sig våldsamt eller hotfullt i olika situationer. Även arbetstagarens roll och ansvar tas upp. En föreläsning och olika rollspelsövningar ingår.

pdf Utbildning Våld och hot i arbetslivet