Belastningsergonomi

Mer kunskap minskar belastningsskador

Belastningsergonomi

  • Lär ut hur fysiska belastningar i arbetet påverkar oss
  • Ger kunskap om arbetsställningar och gynnsamma rörelser
  • Två timmar utbildning ledd av leg. sjukgymnast/ergonom

Belastningsergonomi är läran om hur olika fysiska belastningar i arbetet påverkar medarbetaren.

Enl. Arbetsmiljöföreskriften Belastningsergonomi AFS 2012:02 ska den anställde ska ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar samt kunskap för att se tidiga signaler på överbelastning. Företagets anställda ska också  kunna medverka till gynnsamma arbetsrörelser.

Feelgoods utbildning i belastningsergonomi ger:

  • Liten inventering av aktuella ergonomiska risker
  • Genomgång av led- och muskelkunskap
  • Arbetsplatsens arbetsställningar, arbetsrörelser, lyft, ensidigt upprepat arbete och skjuta/dra-arbete.
  • Stresskunskap – stress som försvårande faktor vid fysiska belastningar
  • Livsstilens betydelse för att klara fysiskt arbete

Målgrupp
Arbetsgrupp som bedöms ha belastningsergonomiska risker.

Omfattning/tidsåtgång
2 tim

pdf Belastningsergonomi