Träning på jobbet

En investering för både den enskilda medarbetaren och arbetsgivaren

Träning på jobbet

 • Enkel och tillgänglig träning främjar medarbetarnas hälsa
 • Skapar gemenskap och energi på arbetsplatsen
 • Återkoppling och uppföljning på grupp- och organisationsnivå
 • Höjer arbetsgivarens attraktionskraft och gör det lättare att rekrytera och behålla personal

(Den här sidan beskriver Feelgood Träning för våra företagskunder. Sökte du istället Feelgood Träning för privatpersoner på Grev Turegatan i Stockholm - klicka här)

Regelbunden fysisk aktivitet är bra för hälsan men trots att de flesta känner till betydelsen av motion är det fortfarande många som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Att göra det lättare att träna är ett effektivt och uppskattat sätt för arbetsgivare att hjälpa sina medarbetare att ta hand om sin hälsa, vilket båda parter vinner stort på.

Förutom att friskare medarbetare medför sänkt sjukfrånvaro påverkar också konditionen hur mycket personalen orkar med på jobbet. En medarbetare med för dålig kondition orkar helt enkelt inte vara produktiv en full arbetsdag.

Vi ser möjligheterna och skräddarsyr lösningar

En del av våra kunder har egna träningslokaler men det är inte nödvändigt. Vi leder ofta löpning och träningspass utomhus. Det finns också fysisk aktivitet som går bra att göra i ett vanligt rum. Medicinsk yoga och lugna träningsformer för ökad rörlighet, avspänning och stresshantering kräver inget annat än ett vanligt konferensrum. Mycket kan vi också leverera digitalt istället för på plats.

Vi följer upp och återkopplar resultat

Allt för många hälsoprojekt på företag försvinner ut i tomma intet och arbetsgivaren får ingen uppfattning om vad det egentligen gav. För oss är det viktigt att följa upp våra insatser på organisationsnivå och ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Vi tillsätter en kundansvarig som regelbundet återrapporterar statistik och resultat av insatser. Vi arbetar bl a med ett fysiktest som utvecklats i samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) där vi kan mäta förändring över tid och följa upp resultat av träningen. Det gör vi både för att motivera individen och för att mäta effekt på organisationsnivå.

Fördelar med Feelgood Träning

 • Vi skapar mätbar effekt
  Vi tar ansvar för att de träningsinsatser kunden genomför också utnyttjas av personalen och följs upp regelbundet. Det är viktigt för oss göra skillnad.
 • Arbetsgivaren är vår kund
  Det är du som arbetsgivare som är vår kund, inte den enskilda medarbetaren. Vi anpassar efter era behov, återkopplar och knyter ihop med hälsoplaner och mål för organisationens hälsoarbete.
 • Vi kan mycket mer än träning
  Träningen kan kompletteras med Feelgoods utbud av t ex fysioterapi, rehabilitering, massage, livsstilsråd och föreläsningar om bl a kost, sömn, stress, alkohol och tobak.
 • Leveranssäkerhet och hög kvalitet
  Feelgood är en trygg partner som garanterar leverans. Alla våra instruktörer är välutbildade och flera är legitimerade fysioterapeuter vilket garanterar professionellt utförande och hög kvalitet.
 • Helhetsleverantör
  För våra kunder inom företagshälsovård finns stora synergieffekter med att koppla samman företagshälsa och träning. Vi arbetar proaktivt, i gemensamma kundteam med ett helhetsperspektiv.

Mer om vad vi erbjuder:

Över 5000 gruppträningspass

Feelgood gruppträning är ett kul och kostnadseffektivt sätt att träna på jobbet och att få medarbetarna att träna tillsammans. Vi har ett brett utbud av motionspass där vissa fokuserar på kondition och styrka medan andra syftar till avslappning eller ökad rörlighet. Gruppträningen ger tillgång till fasta träningstider och skapar rutiner. Vi genomför årligen över 5000 gruppträningspass hos våra kunder.

Personlig träning för alla

Personlig Träning passar både nybörjare som behöver hjälp att komma igång, och de som vill komma vidare eller har specifika mål med träningen. Våra personliga tränare har vidareutbildning inom olika specialområden. Vissa är leg. fysioterapeuter som arbetar med s.k. medicinsk personlig träning för personer som har värk, skador eller andra fysiska orsaker som motiverar professionellt stöd.
Personlig träning i grupp (2-6 pers) är en populär träningsform där man jobbar mot samma mål och efter samma förutsättningar. Fördelarna är att det blir en lägre kostnad per deltagare än individuell personlig träning tillsammans med teamkänslan som uppstår bland medarbetare som peppar och hjälper varandra. Exempel på grupper vi arbetar med är kom-igång-program, löpning, skidåkning och viktnedgång.

PT online

Feelgood erbjuder hälsocoachande samtal via video. I ett motiverande samtal med en personlig tränare från Feelgood ger vi dina medarbetare möjligheten att skapa sig goda vanor och bestående livsstilsförändring. PT online kan erbjudas enskilt under ett eller flera tillfällen eller som en del av ett hälsoprojekt.

Med PT online ger vi alla möjligheten att vara med utan att det tar för mycket tid från arbetet. Det fungerar även bra för för de som har svårt att lämna arbetet för ett fysiskt möte, som reser mycket i arbetet eller arbetar hemifrån. Exempel på innehåll:

 • Träningsplanering
 • Kostrådgivning
 • Motiverande samtal

Energiboost på nästa event                                                                     

Feelgood vet hur man skapar energi i en grupp och lyfter en konferens. Vi erbjuder alltifrån mer fysiskt krävande aktiviteter såsom löpning, utomhusträning, cirkelpass, till lugnare aktiviteter som fokuserar mer på det mentala så som t ex medicinsk yoga och mindfulnessövningar. Vi har också duktiga föreläsare inom träning, kost och livsstil. Kontakta oss gärna så diskuterar vi ett passande upplägg för just ditt företag..

För mer information om träning på jobbet, kontakta pt@feelgood.se.