Tobaksfritt liv

Nu kan du hjälpa dina medarbetare att sluta röka och snusa

Tobaksfritt liv

  • Åtta träffar som skapar en bra grund till ett liv utan tobak
  • Tobaksfria medarbetare bidrar till bättre arbetsmiljö och lägre ohälsotal för arbetsgivaren
  • Ökad livskvalitet för medarbetaren
  • Baserad på metoder med bevisad effekt

Tre av fyra rökare vill sluta röka. Tobaksbrukarna är en blandad grupp människor med olika grad av beroende, utbildning och sociala omständigheter, vilket gör att de lyssnar på olika sorters budskap. Många liknar tobaksrökning vid en kronisk sjukdom med allvarliga risker. Men det är en unik “sjukdom” eftersom den kan botas med några korta samtal.

Stora vinster för både medarbetare och arbetsgivare

Feelgoods program för att sluta röka och snusa har som mål att ge dina medarbetare ett tobaksfritt liv vilket ökar hälsa och välbefinnande. Den som röker löper stor risk att utveckla en mängd sjukdomar. Med ett tobaksfritt liv får medarbetaren en bättre arbetsmiljö och livskvalitet. Vi vet även att det ger markant lägre ohälsotal och sjukfrånvaro för arbetsgivaren. Programmet passar såväl för en grupp som individuellt.

Under programmet går vi igenom:

●    Hur behåller jag motivationen att inte röka eller snusa? Detta gör vi i motiverande samtal
●    Hur ska jag hantera mina abstinensbesvär?
●    Så förebygger jag återfall
●    Om det behövs kompletterar vi även med läkemedelsbehandling

Programmet består av 8 träffar under 10 veckor. Varje möte tar 45 min - 1 timme. Uppföljning sker efter 3, 6 och 12 månader. Innehållet är upplagt utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011, och är framtaget av föreningen Psykologer mot tobak. Merparten av innehållet i programmet är evidensbaserat. Vårt program för ett tobaksfritt liv kan med fördel inledas med en inspirationsföreläsning om tobak och tobaksstopp.

Målgruppen för programmet är medarbetare som vill sluta röka eller snusa.

För att nå de medarbetare som vill sluta använda tobak är det viktigt att marknadsföra programmet så mycket som möjligt internt. Som en hjälp till det har vi tagit fram en intresseanmälan där de medarbetare som vill vara med kan skriva upp sig.
Här kan du hämta den: Intresseanmälan Tobaksfritt liv.

pdf Tobaksfritt liv