Röd till grön - en förändringsprocess

Motivation är motorn till förändring

Röd till grön - en förändringsprocess

  • Syftar till förflyttning från ohälsa till hälsa
  • Riktade åtgärder som stöttar den enskilda medarbetaren
  • Uppföljning och tydlig mätning av förändring
  • Skapar en friskare organisation

Förflyttning till ett långsiktigt hälsosamt läge

Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att ge god effekt. Detta beskrivs i riktlinjer framtagna av Företagshälsans riktlinjegrupp vid Karolinska Institutet samt Kompetenscentret för företagshälsa.

Röd till grön är en standardiserad åtgärd som med fördel används när en hälsoundersökning identifierar ohälsa och därmed förändringsbehov för individen. Tjänsten kan även användas när förändringsbehov föreligger utan föregående hälsoundersökning. Röd till grön är en motivationsprocess med fokus på förändring. Det handlar om att förhindra sjukfrånvaro, tidigt identifiera hälsoområden som bör förbättras och skapa förutsättningar för god hälsa.

Våra hälsoundersökningar visar vad som är bra och friskt, dvs grönt, hos medarbetarna och vad som är ohälsa, dvs rött. Genom tjänsten Röd till grön kan medarbetare åstadkomma en förflyttning från ett oönskat läge till ett mer hälsosamt läge. Det ger dem högre livskvalitet och bättre förutsättningar att prestera till sin fulla kapacitet på jobbet, vilket gagnar både medarbetaren och arbetsgivaren.

Medarbetarna den viktigaste resursen

Medarbetarens hälsa är en strategisk fråga för arbetsgivaren. En energigivande livsstil ger ökad livskvalitet, meningsfull tillvaro och ett lönsammare företag. På Feelgood har vi arbetat länge med Röd till grön och vi vet av erfarenhet att när medarbetare kommer in i processen så sker positiva förändringar. Nyckeln är att fånga upp medarbetare just som de fått ”svart på vitt” att de befinner sig i riskzonen och då erbjuda dem rätt stöd.

 

Så här fungerar det

Röd till Grön är en tjänst på individnivå. I samband med ett första hälsosamtal gör medarbetaren tillsammans med Feelgood upp en målsättning utifrån en handlingsplan. Denna plan följs därefter regelbundet upp för att följa individens förändringsprocess, genom ytterligare hälsosamtal i motiverande anda. Röd till Grön avslutas med en uppföljning efter 3-6 månader där man går igenom hur väl målen uppfyllts och hur de kan upprätthållas.

Målgrupp

Medarbetare som bör förbättra något i sin livsstil. De har identifierats av Feelgood i samband med hälsokartläggningar och Feelgoodsamtal.

 

pdf Röd till grön - en förändringsprocesspdf Red to Green - a change process