Rehabiliteringsutbildning för chefer

Grundläggande kunskap för att hjälpa och förhindra

Rehabiliteringsutbildning för chefer

 • Lär chefer vilket rehabiliteringsansvar de har
 • Ger kunskap om hur man kan förebygga och förhindra ohälsa
 • Tre timmar utbildning till chefer och arbetsledare

Det är mycket viktigt att personer i chefsposition har grundläggande kunskap i rehabilitering. Dels för att förstå det rehabiliteringsansvar chefen har, dels för att ha kunskap om tidiga strategier för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen.

Syftet med Feelgoods chefsutbildning i rehabilitering är:

Att utifrån Försäkringskassans rehabiliteringskedja öka  kännedomen om vad  rehabilitering är och vilket rehabansvar chefen har.
Att få kunskap om vikten av tidig bedömning av arbetsförmåga  och återgång i arbete.   

Ur innehållet:

 • Chefens roll i det förebyggande arbetet
 • Arbetsoförmåga – vad är det?
 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Regler inom sjukförsäkringen
 • Sjukskriven arbetstagare
 • Ansvars fördelning gällande rehabiliteringsprocessen
 • Rehabiliteringsprocessen
 • Vad kan företagshälsovården bidra med?
 • Systematiskt Arbets Miljöarbete (SAM)
 • Lagar och föreskrifter