Medarbetarpulsmätning

Skapa engagemang hos era medarbetare

Medarbetarpulsmätning

 • Digitalt medarbetarverktyg, mäter era medarbetares åsikter så ofta ni vill
 • Driver beteendeförändring och eget ansvarstagande, avlastar cheferna
 • Tydliggör förbättringsområden
 • Kopplar kultur, strategi och engagemang till affärsresultat

Ta pulsen på er organisation löpande

Idag sker förändringar i snabb takt på arbetsplatsen. Arbetsgivare behöver arbeta proaktivt och agera direkt på förändrade förutsättningar i organisationen. Feelgoods Medarbetarpulsmätning är ett digitalt medarbetarverktyg med åtgärdsfokus, som mäter era medarbetares åsikter kontinuerligt.

Verktyget fokuserar på vad medarbetarna själva kan göra. Chefer och HR coachar och stöttar. I traditionella medarbetarenkäter svarar medarbetarna och cheferna får sedan ta hand om resultaten. Detta innebär ofta hög belastning på chefen och en osäkerhet kring hur alla åsikter ska kunna omvandlas till något som syns i era mål och märks för medarbetarna. Låt istället era medarbetare ta eget ansvar och driva förändringsarbetet i teamet tillsammans med chefen.

Genom att mäta och driva engagemang kan ni påverka hur ni utvecklar er arbetsmiljö, produktivitet, sjukfrånvaro och kundnöjdhet.

Ett steg i taget åt rätt håll

Medarbetarpulsmätningen identifierar ett fåtal områden för er att arbeta vidare med, och upprepade mätningar på dessa områden kan sedan visa och driva förändringen. Ni kan snabbt gå från analys till konkreta åtgärder, och arbeta med små förbättringar löpande. Arbetet vävs därmed in i den dagliga verksamheten. Medarbetarnas ansvarstagande ökar, liksom förtroendet och samhörigheten i gruppen. Se förändringarna i realtid för att driva strategisk förändring som verkligen gör skillnad.

Så här fungerar det

Medarbetarpulsmätning passar alla branscher och fungerar för organisationer med fler än 10 anställda. Verktyget stöder ert systematiska arbetsmiljöarbete med direkta åtgärder och KPI:er. Vi tar pulsen på er organisation utifrån 14 definierade områden:

 • mål
 • processer
 • kompetens
 • roller och ansvar
 • ledarskap
 • kommunikation
 • arbetsmiljö
 • kultur och värderingar
 • medarbetarskap
 • motivation
 • utvecklingsmöjligheter
 • hälsa
 • stress
 • glädje och trivsel

Medarbetarna besvarar Medarbetarpulsmätningen via mobil, läsplatta eller dator och får direkt återkoppling, både övergripande och individuellt. Utifrån de egna svaren skapas aktiviteter där medarbetaren själv kan vara med och påverka sin arbetsplats. Medarbetaren får en individuell aktivitetslista, med fokus på eget ansvarstagande.

Stöd och insatser utifrån resultatet

Feelgoods erfarna organisationskonsulter finns redo för snabb och kompetent hjälp att strategiskt styra insatser och sätta rätt fokus på insatser. Vi genomför även utbildningsinsatser och åtgärdspaket som är skräddarsydda för just er verksamhet.

pdf Medarbetarpulsmätning