Massage på jobbet

Fånga upp och förebygg tidiga besvär

Massage på jobbet

  • En positiv tjänst som kan utnyttjas av alla på företaget, oavsett hälsostatus
  • Säker behandling av certifierade och ansvarsförsäkrade massörer.
  • Direktbokning hela dygnet på nätet
  • Skatteriktig och förmånsfri friskvård som ej beskattas

Tjänsten massage på jobbet ger ett skyddsnät som fångar upp tidiga muskel- och stressbesvär på företaget. Ni får en egen massör som kommer till er arbetsplats. Behandlingen består av klassisk svensk massage på massagebänk eller sittande på massagestol.

En värdefull tjänst för alla på företaget

Massage på jobbet är något positivt som kan utnyttjas av alla, oavsett hälsostatus.

Främjande: För att bibehålla den friska och tränande personalens goda hälsa samt för att öka välbefinnande.

Förebyggande: För de individer som har besvär av smärta/stress och riskerar sjuk-skrivning. Denna grupp är massagens största målgrupp och massören kan identifiera tidiga signaler för att eventuellt hänvisa till annan expertis på Feelgood.

Efterhjälpande: De sjukskrivna och deltidssjukskrivna, där kan regelbundna massagebehandlingar stötta den anställdes fysiska/psykiska hälsa.

I tjänsten ingår:

  • Massör på jobbet med säker behandling av certifierade och ansvarförsäkrade massörer.
  • Direktbokning hela dygnet på nätet, kostnadsfritt i vårt eget system.


Minsta beställning per arbetsplats är 4 timmar per behandlingsdag och massör.

pdf Massage på jobbet