Kurser i hälsa

En investering i friska medarbetare

Kurser i hälsa

  • Kortare utbildningar för att främja hälsa och råda bot på ohälsa
  • Möjlighet att paketera och skräddarsy efter behov

Feelgood erbjuder en rad olika utbildningar inom hälsa. Dessa är aktuella i förebyggande syfte, och när ohälsan väl är ett faktum.

Våra utbildningar hålls av erfarna och kunniga kursledare från Feelgood och kan genomföras antingen i Feelgoods lokaler eller ute på kundens arbetsplats. Vi har ett antal standardiserade utbildningar men är självklart lyhörda för kundens behov och anpassar innehåll och omfattning efter situation och arbetsplats.

Nedan är några exempel på de hälsoutbildningar vi håller:

  • Sömn
  • Tobaksfrihet
  • Stress och återhämtning
  • Mindfulness
  • Medicinsk Yoga
  • Viktnedgång