Konditionstest på cykel

Ett enkelt sätt att få en snabb och tydlig överblick

Konditionstest på cykel

  • Snabb överblick av gruppens fysiska kapacitet
  • Ett enkelt test som alla kan genomföra
  • Möjliggör rätt åtgärder som syftar till bättre hälsa

För att klara sin arbetssituation, och att i den inte vara precis på gränsen av sin kapacitet, krävs tillräckligt god fysisk kondition. Att ett företags medarbetare klarar sitt arbete med marginal är viktigt både för den enskilde medarbetaren och för organisationen som helhet. 

På Feelgood mäter vi medarbetares kondition genom ett enkelt test på motionscykel. Vi använder oss av Ekblom-Bak cykeltest som ger en snabb och överskådlig information över individens och gruppens fysiska kapacitet. 

Syftet med testet är att för både den enskilde medarbetaren och för arbetsgruppen kartlägga aktuell syreupptagningsförmåga i syfte att:

  • Ge medarbetaren besked om sin aktuella fysiska konditionsnivå
  • På gruppnivå följa utvecklingen av ev insatser

Innehåll:
Ett standardiserat cykelergometertest som kan utföras såväl hos Feelgood som ute på kundens arbetsplats. Testet mäter en persons maximala syreupptagningsförmåga i relation till personens kroppsvikt. Efter genomförd test analyseras resultaten och Feelgood ger återkoppling med förslag på fortsatta åtgärder utifrån vilken konditionsnivå han eller hon befinner sig i. I tjänsten ingår också ett kort samtal med syftet att motivera till att nå, eller behålla, en tillräckligt god kondition. 

Vi återkopplar och föreslår relevanta åtgärder
Den samlade bilden av alla i arbetsgruppen analyseras och återkoppling till beställare sker på gruppnivå i form av en statistisk rapport och åtgärdsförslag för gruppen.

Konditionstestet genomförs av personal på Feelgood som kan vara hälsoutvecklare, sjukgymnaster/ergonomer eller företagssköterskor, alla med utbildning i Ekblom-Bak cykeltest.

Målgrupp är samtliga medarbetare på företaget.

pdf Konditionstest på cykel