KBTonline

Lättillgänglig, effektiv behandling vid stress, oro, ångest eller sömnproblem

KBTonline

  • Ger din medarbetare verktyg för hantering av sitt mående vid stress, oro, ångest eller sömnproblem
  • Tids- och kostnadseffektiv behandling online
  • Kan tillhandahållas oavsett var i världen individen befinner sig, fysiskt möte behövs inte

Såväl psykisk som fysisk ohälsa hos medarbetare påverkar arbetsförmåga, effektivitet och produktivitet negativt. Genom programmen Stresshjälpen, Oroshjälpen, Sovhjälpen respektive Ångesthjälpen, som förmedlas via internet, får medarbetaren KBT-verktyg för hantering av sin hälsa, vilket är till nytta för både individ och organisation. Behandlingen är evidensbaserad och har visats ha effekt för samtliga problembilder. 

Verktyg för ett balanserat mående

Tjänsten riktar sig till medarbetare som har problem med stress, oro, sömn eller ångest och som påverkas av detta i sitt arbete. Medarbetaren arbetar självständigt kapitel för kapitel via en krypterad plattform och får därigenom med sig kunskap och verktyg för att kunna må bättre. En behandlare har kontinuerlig kontakt med medarbetaren varje vecka, för att hjälpa framåt genom programmet, svara på frågor och ge feedback på uppgifter.
Stresshjälpen: 6 kapitel som arbetas med under totalt 8 veckor
Oroshjälpen: 7 kapitel som arbetas med under totalt 10 veckor
Sovhjälpen: 7 kapitel som arbetas med under totalt 10 veckor
Ångesthjälpen: 8 kapitel som arbetas med under totalt 10 veckor 

Bedömningssamtal och återkoppling

Som inledning hålls ett bedömningssamtal via videosamtal där medarbetaren får mer information om programmen och där en bedömning görs av problembild och lämpligt program. 

Innan uppstart i programmet, samt efter avslutat program, görs en återkoppling till chef. Möjlighet finns även att stämma av under tiden om så önskas. Såväl individens problematik som arbetsplatsfaktorer kommer att undersökas, och i återkopplingen kan chefen även få rekommendationer om andra insatser eller åtgärder om det bedöms vara av vikt.  

pdf KBTonline