Inspirationsföreläsningar inom livsstil

Att stärka beteenden som främjar det friska och motverkar ohälsa

Inspirationsföreläsningar inom livsstil

  • Syftar till positiva beteenden som påverkar vår livsstil till det bättre
  • Stora vinster att hämta både för individen och företaget
  • Ett enkelt sätt att nå många och inspirera

Med livsstil menar vi de beteenden som bygger våra liv. Det handlar om de vanor vi har och de val vi gör i vardagen, vilket i sin tur utgår från vilka värderingar vi har. En hälsosam och hållbar livsstil är otroligt värdefull och påverkar i hög grad vår livskvalitet. Eftersom medarbetaren är vår tids viktigaste resurs i arbetslivet så blir den enskilda individens livsstil en angelägenhet även för arbetsgivaren.

Den livsstilsrelaterade ohälsan beräknas idag stå för ca 75 % av den ohälsa vi har i Sverige. Det finns alltså stora vinster att göra genom att stärka beteenden som formar en hälsofrämjande livsstil, både på individ- och organisationsnivå.

Vi på Feelgood arbetar bland annat med inspirationsföreläsningar för att motivera livsstilsförändringar. Bland våra medarbetare finns många kunniga föreläsare som engagerar och motiverar genom att lära ut och berätta om vad som finns att vinna på att hålla kvar vid, eller förändra mot, en mer hälsosam och hållbar vardag

Några exempel på innehåll i våra föreläsningar

Livsstil övergripande (på plats, eller på webben)
Kost
Rörelse/ fysisk aktivitet
Återhämtning
Sömn
Stress
Drogfritt liv
Mindfulness
Medicinsk Yoga
Natt- och skiftarbete

Vi anpassar naturligtvis upplägget efter kundens önskemål och behov, och skräddarsyr gärna kombinationer av de ämnesområden som är relevanta i respektive fall.