HPI Hälsoscreening

Första steget i ett hälsostrategiskt arbete

HPI Hälsoscreening

 • Ett enkelt sätt att få överblick på hela organisationens hälsa
 • Grunden till att förstå och kunna välja rätt insatser och prioritera rätt
 • En webbenkät med väl genomtänkta frågor

Ta pulsen på hela organisationen

Det ska vara enkelt att ta pulsen på dina medarbetares hälsa och få en överblick över hur hela organisationen mår. HPI Hälsoscreening består av ett antal väl avvägda frågor som ställs via en enkät på webben. Du får snabbt en övergripande koll på hur det står till med dina medarbetare.

Välgrundad analys för rätt prioriteringar och insatser

HPI Hälsoscreening sätter fingret på vilka grupper som bör prioriteras och skapar förutsättningar för att välja rätt hälsoinsatser. Genom att alla medarbetare svarar på webbfrågor om hälsovanor, hälsoupplevelser, hälsodata och motivation till förändring, placeras de i tre olika kategorier: riskgrupp, möjlig riskgrupp eller friskgrupp. Gruppindelningen gör det enklare och mer kostnadseffektivt att sätta in hjälp, råd och stöd till de medarbetare som är i behov av hälsoinsatser.

Frågorna om hälsovanor omfattar:

 • Fysisk aktivitet och upplevd fysisk kondition
 • Kost
 • Tobak
 • Upplevd stress i livssituationen och i arbetet
 • Symptom i form av rygg/nackbesvär, värk, sömnsvårigheter, magbesvär och trötthet
 • Upplevd hälsa
 • Viktsituation kopplat till hälsan

Webbfrågornas svar ger dig överblick över i vilka kategorier dina medarbetare hamnar:

 • Riskgrupp - Den grupp som har störst behov av att förändra sin livsstil
 • Möjlig riskgrupp - Här finns det ett möjligt behov av livsstilsförändringar
 • Friskgrupp - En grupp med bra livsstil och hälsodata

Efter genomförandet är nästa steg att strategiskt och kontinuerligt arbeta med hälsa, med fokus på de grupper som har störst behov av förändring. Svaren som screeningen ger blir en välgrundad bild av hur hälsoarbetet kan ge bästa möjliga effekt. På Feelgood kan vi hjälpa dig att gå vidare mot att bli ett friskare företag.

Mäter kontinuerligt effekten av ditt hälsoarbete

Arbetar du kontinuerligt med detta verktyg kan du mäta effekten av ditt hälsoarbete genom att jämföra de hälsomässiga förändringarna mellan de olika mätningarna.

För medarbetare som hamnar i riskgrupp eller möjlig riskgrupp handlar det om att på individnivå anpassa åtgärder för att uppnå förbättringar av hälsan. Genom att mäta effekten av hälsoarbetet kan medarbetarna själva följa sin utveckling mot ett friskare liv.

 

pdf HPI Hälsoscreening