Hälsoprofilbedömning

Motivation för en hälsosam livsstil

Hälsoprofilbedömning

  • Kartläggning av medarbetarnas livsstil
  • Arbetsgivarens underlag för ett strategiskt hälsoarbete
  • Ett samtal för att skapa medvetande

Hälsoprofilbedömning är ett sätt att nå bättre hälsa genom medvetandegörande samtal. Att göra en hälsoprofilbedömning är en väl utprövad och ledande metod för beteendeförändring. Den viktigaste delen är medarbetarens egen bedömning av sin hälsoprofil. Genom att se en bild av sina hälsovanor och hälsoupplevelser motiveras medarbetaren att sträva efter positiva förändringar.

Målgrupp
Hälsoprofilbedömning kan genomföras antingen på specifika yrkesgrupper eller på samtliga i personalen på en arbetsplats.

Hur går det till?
Hälsoprofilbedömningen baseras på ett motiverande samtal kring hälsa och livsstil utifrån ett standardiserat frågeformulär. Dessutom ingår en mätning av blodtrycket, fastställande av individuellt anpassade viktgränser samt ett konditionstest på cykel.

Återkoppling som gör det möjligt att förbättra
Feelgood lämnar statistik och skriver en analys på gruppnivå i de fall hälsoprofiler gjorts på arbetsgrupper fler än 15 deltagare. Analysen ger en unik bild av gruppens styrkor samt utvecklingsområden, vilket möjliggör behovsanpassade aktiviteter för såväl den enskilda medarbetaren som för en grupp eller hela organisationen.  

Vi tar ansvar och rekommenderar rätt aktiviteter
Utfallet av Hälsoprofilen kan resultera i olika åtgärdsgrupper och i anslutning till detta rekommenderar Feelgood olika behovsanpassade aktiviteter. Det kan  handla om aktiviteter både för den enskilda medarbetaren, för gruppen och för hela organisationen. Uppföljning av hälsoprofilerna rekommenderas att göra efter 8-12 månader för att se hur insatserna påverkat individens och gruppens hälsoutveckling, samt för att fungera som underlag för att fortsatt hälsoarbete.

pdf Hälsoprofilbedömningpdf Health profile evaluation