Hälsofrämjande Ledarskap

Styr organisationen mot hälsa, effektivitet och lönsamhet

Hälsofrämjande Ledarskap

  • En utbildning som ger kunskap, förståelse och inspiration om arbetslivets betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande
  • Stödjer chefer i att leda mot hälsa

Ledarskapets betydelse för att utveckla och skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats blir alltmer aktuellt. Det pratas numera om sådant som passionerat ledarskap, den goda arbetsplatsen med det tydliga och rättvisa ledarskapet och positiv psykologi.

Medarbetarna är arbetsplatsens största arbetsmiljöfaktor

Dagens organisationer behöver ha chefer och ledare med kunskap i hur man styr en organisation mot hälsa. Hur medarbetaren mår påverkar hela organisationen och även dess resultat. Chefer behöver kunskap i vad människor behöver för att klara ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Enligt aktuell forskning är det nödvändigt för en lyckad insats att ledarskapet är väl insatt och positiv till den aktivitet som skall genomföras.

Den här metoden använder vi i utbildningen
Kursen är uppdelad i fyra block och vi växlar mellan föreläsningar, interaktiva övningar och upprättande av handlingsplaner. Kursinnehåll baserar sig på ledarskapsteorier, aktuell forskning och beprövad erfarenhet från tidigare kurser.

Kursen inleds med intervjuer med ledningsgruppen i den aktuella organisationen så att kursen blir unik utifrån mål, vision och affärsplan. Efter genomförd utbildning och för att följa upp dess effekt, genomför kursdeltagarna individuella coachningssamtal med en organisationskonsult från Feelgood.

Ur kursens innehåll:
Min utveckling som ledare
Hälsoekonomi
Arbetslivets balanser
Hälsa och arbetsmiljö i samverkan
Mål och motivation
Det nya arbetslivet och den goda arbetsplatsen

Målgrupp
Personer i ledande befattning

Omfattning/tidsåtgång
Två heldagar uppdelat på fyra block inklusive individuell uppföljning.

Kursledning
Organisationskonsult

pdf Hälsofrämjande ledarskap