Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna

En kurs som kan rädda liv

Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna

 • Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna
 • Lär deltagarna hur man konstaterar hjärtstopp
 • Grunderna i att utföra hjärt-lungräddning
 • Hur man använder en hjärtstartare vid återupplivning
 • Lär ut mun-mot-mun, stabilt sidoläge

Den här kursen syftar till att lära deltagarna att konstatera och utföra HLR (hjärt-lungräddning) vid ett hjärtstopp och i samband med detta använda en hjärtstartare vid återupplivning.

Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt-lungräddning i kombination med strömstöt från en hjärtstartare. Alla kan lära sig, och tidigt agerande räddar liv.

Under kursen går vi igenom:

 • Kontroll av livstecken
 • Bröstkompressioner
 • Mun mot mun-andning
 • Hjärtstartare
 • Stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp 
pdf Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna