Grundutbildning i arbetsmiljö

Grundutbildning i arbetsmiljö

  • Arbetsmiljöarbete är till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö
  • Syftet är att ge värdefull kunskap för ansvariga på arbetsplatsen

En tredagarskurs som ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbete, arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och skyddsombudets roll. Dessa kunskaper ska direkt kunna användas i arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

Ur kursens innehåll
Arbetsmiljölagstiftningen
Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
Ergonomi och hälsa
Rehabilitering
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Fysisk arbetsmiljö
Psykosocial arbetsmiljö/alkohol/droger.
 
Under kursens tre dagar diskuterar vi systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Som utgångspunkt för diskussionen används deltagarnas egna arbetsmiljöer.

Kursledare hos Feelgood
Arbetsmiljöingenjör, Ergonom, Företagssköterska, Psykolog/Personalkonsulent