Fördjupningsutbildning organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Fördjupningsutbildning organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Hur du som chef omsätter Arbetmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) i praktiken
 • Stöd till chefer, arbetsledare och skyddsombud
 • Verktyg för att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa
 • Utbildningen uppfyller föreskriftens krav på kunskap hos chefer och arbetsledare

Komplexiteten reds ut
Sjukskrivningarna och därmed kostnader på grund av psykosocial ohälsa ökar. Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsgivarens arbete med den organisatoriska och sociala arbetmiljön. Kanske har en kartläggning visat att det finns brister på arbetsplatsen, eller så saknas en gemensam bild av nuläget. Betydelsen av ett systematiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö ökar. Men vad innebär det i praktiken?

Ökat engagemang och praktisk hantering
Feelgoods fördjupningsutbildningar omsätter Arbetsmiljöverkets krav i praktiken, och ger en ökad kunskap i hur organisatoriska och sociala frågor kan hanteras. Ledarskapsförmågan stärks, och chefer och skyddsombud får en samsyn som är mycket värdefull för ett framgångsrikt förebyggande arbetsmiljöarbete. Delaktighet stärker engagemanget kring den gemensamma arbetsmiljön.

Informativt och kundspecifikt
Fördjupningsutbildningen riktar sig primärt till chefer och skyddsombud, och även till annan personal med uppdrag i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen kan genomföras under en heldag eller halvdag beroende på önskad grad av tillämpning. Deltagarna får information, inspiration, övning samt reflektion. Utbildningen är kundanpassad och kopplas till den egna organisationens förutsättningar.

Innehåll i utbildningen

 • SAM - Att systematiskt förebygga ohälsa och främja god hälsa
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö - Definitioner, risk- och friskfaktorer
 • Fokusområden
  • Mål
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling
 • Planera framåt - Vad är mitt nästa steg som chef/skyddsombud?
pdf Fördjupningsutbildning organisatorisk och social arbetsmiljö