Feelgoodsamtalet

Ett metodiskt sätt att fånga upp medarbetare som inte mår bra

Feelgoodsamtalet

  • Används när en medarbetares hälsa ser ut att svikta
  • Tar reda på hur personen upplever sin situation
  • Hjälper till att bedöma vilka åtgärder som är rätt
  

Feelgoodsamtalet är en tjänst som är till för chefer som uppmärksammar att en medarbetares hälsa sviktar eller att en anställd har upprepad korttidsfrånvaro.

Syftet är att kartlägga medarbetarens upplevda situation och i ett tidigt skede kunna bedöma vilka åtgärder som skulle kunna stötta, ge energi och höja det personliga prestationstaket. 

Målgrupp

Feelgoodsamtalet är till för alla och rekommenderas då medarbetare uppvisar ohälsa och ansvarig chef vill klarlägga situationen för att kunna stötta och agera med verksamma åtgärder.

Så här går samtalet till

Den ansvarige chefen kontaktar en företagssköterska på Feelgood för att ge sin bakgrund till uppdraget. Företagssköterskan träffar medarbetaren som ges möjlighet att berätta om sin situation. Samtalet följer en metodik där medicinska, fysiska, psykiska, psykosociala, sociala och livsstilsfaktorer som påverkar medarbetaren klarläggs. En viktig del är att tydliggöra personens egna resurser och motivation till förändring.

Vi återkopplar med en konkret handlingsplan

Efter Feelgoodsamtalet görs en sammanfattande bedömning som redovisas för både medarbetare och chef. Samtidigt formar vi tillsammans en handlingsplan för fortsatta insatser syftade att leda till bättre hälsa för den anställde och mindre sjukfrånvaro. Återkopplingen sammanställs skriftligen både till medarbetare och arbetsgivare. 

pdf Feelgoodsamtaletpdf The Feelgood Conversation