Funktionsanalys

En överblick över arbetsgruppens fysiska status

Funktionsanalys

  • Rörelse- och muskelanalys, ROM
  • Identifiera vilka ev brister i medarbetarnas fysiska status som föreligger för att utföra ett effektivt, tryggt och hållbart arbete
  • På gruppnivå följa utvecklingen av ev skador, besvär och effekten av åtgärder
  • I tid kunna förebygga ohälsa
  • Få redskap för att se problemområden och kunna vidta åtgärder för att sänka ohälsotal

Rörlighet, kondition, styrka och BMI är några faktorer som påverkar medarbetarens kapacitet att med god marginal klara sin arbetssituation. Och att varje medarbetare klarar sitt arbete är självklart en viktig faktor för organisationen. Feelgoods Funktionsanalys ger en snabb och överskådlig information över individens och gruppens fysiska status, relaterat till de krav arbetssituationen kräver.

Vi ger alltid konkreta förslag på åtgärder
Funktionsanalysen är ett standardiserat test som görs på medarbetarnivå. Det kan utföras såväl hos Feelgood som ute hos kund. Vi mäter individens rörlighet, styrka samt kondition. Även BMI, midjemått och eventuell smärtproblematik registreras. Efter att vi på Feelgood genomfört testet på medarbetarna analyseras resultaten och varje medarbetare får återkoppling med förslag på fortsatta åtgärder, som anpassas  utifrån vilken funktionsnivå som han eller hon befinner sig i. Vi ger alltid konkreta förslag, och inte bara till de som behöver förändra något utan även till de som mår bra. Det sker vid ett kort samtal som syftar till att främja och motivera en fortsatt god rörelse- och muskelfunktion.

Tydlig rapport över gruppens fysiska status kopplat till arbetssituationen

Den samlade bilden av alla medarbetare analyseras och återkoppling till beställare sker på gruppnivå. Som arbetsgivare får du både en rapport med fakta och åtgärdsförslag som syftar till att förbättra medarbetarnas kapacitet att klara sin vardag på sitt arbete.

Tjänsten utförs av en av Feelgoods sjukgymnaster eller ergonomer. Målgruppen är samtliga medarbetare.

pdf Funktionsanalys