Ergonomi

Att skapa en bra arbetsplats och arbetsmiljö för varje medarbetare

Ergonomi

  • Anpassa arbete och arbetsmiljö till medarbetarens förutsättningar
  • Arbetsplatsbesök för rätt åtgärder
  • Utbildningar som ger kunskap och främjar hälsa

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det handlar ofta om hur arbetsplatsen och arbetsmiljö ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Hos oss på Feelgood finns välutbildade ergonomer med lång och bred erfarenhet. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom ergonomi, se nedan för en översiktlig beskrivning.

Arbetsplatsbesök i främjande, förebyggande och/eller efterhjälpande syfte

Den här tjänsten innebär att vi besöker din arbetsplats antingen  för att stärka det friska, för att förebygga det som skulle kunna leda till ohälsa eller olycka eller för åtgärder när problem uppstått. Det kan t.ex vara i form av en kartläggning med åtgärdsförslag eller en riskbedömning vid nya arbetsuppgifter.

Efter arbetsplatsbesöket återkopplar vi till arbetsgivaren i form av en rapport med en tydlig översikt och konkreta förslag på åtgärder.

Utbildningar inom ergonomi

Inom fysisk arbetsmiljö håller vi utbildningar inom områden så som t ex ergonomi vid bildskärm, vårdergonomi och belastningsergonomi.

Rådgivning och anpassning

Varje människa och arbetsplats är unik och innehåller sina specifika utmaningar inom ergonomiområdet. För att möta kundens behov lägger vi tillsammans med kunden upp ergonomiuppdrag som är anpassade för den specifika verksamhet och arbetsplats det handlar om.