Ergonomi och hälsa vid datorarbete

Kort utbildning för värdefull kunskap vid datorarbete

Ergonomi och hälsa vid datorarbete

  • Hur påverkar arbetet vid bildskärm kroppen?
  • Vad ska man tänka på för att undvika skador?
  • Vilka arbetställningar är bäst?
  • Vad innebär synergonomi?

Ger deltagarna kunskap om hur kroppen reagerar på olika former av belastning, samt hur man bör arbeta vid dator så att hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs. 

Genom att erbjuda den här tjänsten till medarbetarna uppfyller arbetstgivaren de krav på kunskap som finns formulerat i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm.

Ur kursens innehåll:

  • Liten inventering (i gruppen) av hur man arbetar med dator ex hur många bildskärmar, bärbar dator, musanvändning
  • Genomgång av led-och muskelkunskap
  • Stresskunskap – stress som försvårande faktor vid fysiska belastningar
  • Arbetsställningar vid datorarbete, arbetsrörelser, ensidigt upprepat arbete
  • Synergonomi: belysning, dagsljus, sambandet mellan ansträngda ögon och nack- /skulderbelastning, synundersökning vid datorarbete, olika typer av glasögon avpassade för datorarbete


Kursledare

Ergonom/leg sjukgymnast från Feelgood

pdf Ergonomi och hälsa vid datorarbete