Digital utbildning (e-learning)

Digital utbildning för effektivt lärande

Digital utbildning (e-learning)

  • Både tids- och kostnadseffektivt
  • Webbutbildningen kan genomföras oberoende av tid och rum
  • Garanterar att alla deltagare får samma innehåll och upplägg
  • Webbutbildningen kan genomföras flera gånger om

På Feelgood utbildar vi gärna och ofta. Vi är duktiga på utbildning, även digitalt. Vi erbjuder flera digitala utbildningar i arbetsmiljö och hälsa. De är inte längre bort än några klick.

Fördelarna med digital utbildning är många

Utbildningen kan genomföras när som helst och var som helst på en dator eller en mobil enhet. Det enda kravet är att du har tillgång till internet. Du kan utbilda många effektivt och vara säker på att alla får samma innehåll och budskap. Du sparar både tid och pengar, utbildningen genomförs när det passar det egna schemat. Utbildningen kan dessutom användas som ett kunskapsbibliotek och genomföras flera gånger om, när som helst.

Våra experter garanterar kvaliteten

Innehållet i våra utbildningar bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vår expertis och erfarenhet inom arbetsmiljö och hälsa. Vårt eget produktionsteam skapar utbildningarna tillsammans med våra ämnesexperter som har gedigen utbildning och konkret erfarenhet. Våra experter är ofta med i våra utbildningar i filmade inslag.

Film och interaktivitet 

Våra digitala utbildningar har ett personligt tilltal. Vi strävar efter att deltagaren ska känna igen sig i miljöer, situationer och frågeställningar. Innehållet består av informativa texter, bilder och illustrationer, animerade filmer, inspelade miniföreläsningar, instruktionsfilmer, interaktiva övningar, reflektioner och realistiska case.

Blended learning

Valet av digital utbildning eller lärarledd utbildning handlar naturligtvis om hur behovet ser ut. Det ena utesluter däremot inte det andra. Tvärtom kan en kombination vara den bästa lösningen då den grundläggande kunskapen effektivt kan förmedlas i en webbutbildning varefter våra experter gör en kundanpassad fördjupning på plats.

För chefer och skyddsombud

Chefen spelar en viktig roll i att skapa en god arbetsmiljö. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret fördelas i regel arbetsmiljö- och rehabiliteringsuppgifter till cheferna. Har de tillräckliga kunskaper för att kunna utföra dessa? Våra chefsutbildningar uppfyller de grundläggande kunskapskraven inom respektive område. Alla våra chefsutbildningar finns även på engelska.

Digitala arbetsmiljöpaketet för chefer – innehåller alla ovanstående utbildningar plus en valfri medarbetarutbildning, till exempel i ergonomi eller stresshantering.  

Kris och oro – så hanterar du oro och kris på arbetsplatsen (info på engelska här).

Leda på distans – så organiserar och motiverar du dina medarbetare som jobbar hemma (info på engelska här).

För alla medarbetare

Här finns webbutbildningar inom till exempel ergonomi och stresshantering. Syftet är att genom ökad kunskap om att arbeta på ett säkert sätt minska riskerna för ohälsa på grund av fysiskt felbelastning eller stress.