Första hjälpen med hjärt-lungräddning för vuxna

Första hjälpen - insatser som räddar liv

Första hjälpen med hjärt-lungräddning för vuxna

  • Öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp
  • Genom att ha utbildning i Första hjälpen på din arbetsplats följer du det du som arbetsgivare är ålagd enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ”Första hjälpen och krisstöd” AFS 1999:7

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olyckor på arbetsplatser, inom idrottsutövning eller i trafiken. Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Kursen rustar deltagarna för att kunna leda och agera vid en olycksplats och ge första hjälpen med krisstöd efter behov enl AFS 1999:7.

Under kursen går vi igenom följande:

  • Bedömning av situationen L-ABC
  • Hjärt-lungrädddning
  • Luftvägsstopp
  • Sjukdomsfall/olycksfall
  • Krisstöd
pdf Första hjälpen med hjärt-lungräddning för vuxna