Case manager

Projektledare, stöd och värdefull kunskapskälla vid rehabilitering

Case manager

  • Effektiviserar rehabiliteringsprocessen – för lägre kostnader och lyckade resultat
  • Vägar framåt identifieras snabbt, ett brett kontaktnät erbjuds, inget hamnar mellan stolarna
  • Chef, medarbetare och HR får återkoppling och stöd genom hela processen

Friskare rehabilitering

Tillsammans med arbetsgivaren lägger Case Manager grunden för företagets rehabiliteringsstrategi, och kan genom analys av sjukfrånvaron tidigt fånga upp risker och ohälsa. HR får stöd, åtgärdsförslag och återkoppling. Chefer utbildas i rehabiliteringsarbete och får löpande stöd i sitt arbetssätt samt regelbundna genomgångar av arbetsgruppens hälsostatus. Medarbetare som visar tecken på ohälsa följs upp och chefen får förslag på handlingsplan. Medarbetaren får möjlighet till tidiga effektfulla insatser, ett nätverk av resurser runt sig och stärkt motivation att hitta sina egna tillgångar.

Case Manager driver och återkopplar

Case Manager projektleder och ser till att alla aktörer i ärendet samarbetar och går åt rätt håll. Framgångsrik kommunikation förkortar processen, sparar pengar för arbetsgivaren och förbättrar medarbetarens situation.

  • Projektledare som ligger steget före och föreslår åtgärder
  • Specialist på rehabilitering och kommunikation
  • Objektivt stöd hela vägen – för chef, medarbetare och HR
  • Brett kontaktnät effektiviserar processen, snabb vård och remiss vid behov
  • Medicinsk kompetens och sekretess kvalitetssäkrar
  • Team med t ex läkare och psykolog kompletterar
  • Medarbetare som är åter i arbete följs upp, och processen utvärderas
pdf Case Managerpdf Case Manager (eng)