Arbetsmiljöutbildning för chefer

För att skapa ett aktivt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för chefer

  • Ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö
  • Gör det möjligt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • En heldagskurs för chefer och arbetsledare

Arbetsmiljöarbete är till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Under vår arbetsmiljöutbildning för chefer går vi bland annat igenom:

  • Aktuella myndighetskrav/aktuella föreskrifter från företaget.
  • Ergonomi och hälsa
  • Rehabilitering
  • Psykosociala arbetsmiljöfaktorer
  • Praktiskt arbetsmiljöarbete

Målgruppen är chefer och arbetsledare som vill jobba med ett aktivt arbetsmiljöarbete. Kursen kan utföras antigen hos Feelgood eller ute på arbetsplatsen.