Arbetsmiljörond - organisatorisk och social

Snabb koll på arbetsmiljön som känns, men inte syns

Arbetsmiljörond - organisatorisk och social

  • Nulägesanalys av organisatorisk och social arbetsmiljö i arbetsgrupper
  • Skapar delaktighet och engagemang kring den gemensamma arbetsmiljön
  • Framtagen handlingsplan med prioriterade aktiviteter

Förebygg ohälsa
Arbetsgivares lagstadgade ansvar för arbetsmiljön omfattar såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Fysisk miljö, det som syns, kan ofta upplevas lättare att arbeta med. Men sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar, och enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (2015:4) ska arbetsgivare förebygga och hantera ohälsan.

Nuläge genom dialog
Arbetsmiljöronden tydliggör nuläget på arbetsplatsen. Metoden är en konsultledd gruppdialog med fokus på de avgörande faktorerna enligt föreskriften. Chefen får en dokumenterad riskbedömning och handlingsplan, och uppfyller därmed lagkraven.

Arbetsmiljöronden kan också användas i ett train the trainer-koncept där cheferna utbildas i metoden och själva genomför ronden.

pdf Arbetsmiljörond - organisatorisk och socialpdf Work environment inspection - organisational and social