Alkohol och droger - utbildning

Hjälp att hantera drog- och alkoholproblem på arbetsplatsen

Alkohol och droger - utbildning

  • Ökad kunskap om droger och alkohol i arbetslivet
  • Koll på arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter
  • Råd om hur man kan arbeta med rehabilitering

Alkohol- och drogmissbruk är vanligt i arbetslivet och en påverkad person kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk både för sig själv och andra.

Syftet med denna tjänst är att uppmärksamma alkohol- och drogers verkningar och konsekvenser i ett arbetslivsperspektiv. Utbildningen ger företaget bättre kunskap om alkohol och droger i arbetslivet. Utbildningen anpassas för chefer eller medarbetare utifrån behov.

Ur kursens innehåll:

  • Alkohol och droger i förhållande till effektivitet, produktivitet och säkerhet
  • Hur kan man arbeta med rehabilitering utifrån alkohol- och drogperspektiv
  • Ett arbetsliv fritt från negativa konsekvenser av alkohol- och drogmissbruk.
  • Vad kan organisationen göra?
  • Lagstiftning och rehabiliteringsansvar
  • Det angelägna samtalet


Kursledning
Företagsläkare, psykolog, beteendevetare och företagssköterska från Feelgood.

pdf Alkohol och droger - utbildning