Hållbar hälsa

Stärk er produktivitet och konkurrenskraft

  • Hur kan era medarbetare uppmuntras att ta eget ansvar för sin hälsa och livsstil samt sätta gränser i vardagen?
  • Har medarbetarna den kompetens och det stöd som krävs för att förebygga och hantera skadlig stress och fysiska belastningsskador?
  • Vilka hälsoaktiviteter kan ni erbjuda för att utveckla er produktivitet och ert arbetsgivarvarumärke?


Bättre hälsa och välbefinnande ger bättre prestationer. Hållbarhet i hälsa och livsstil betyder för oss att en individ klarar av sitt arbete med goda marginaler och har kraft för en meningsfull fritid. Inte bara för stunden utan även för framtiden. Ett friskt företag har en helhetssyn på hälsa och arbetsmiljö, såväl fysisk som organisatorisk och social. Arbetsplatsen bör främja hälsosamma beteenden, som i sin tur skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Att satsa på hälsa utgör idag en viktig komponent i att vara en attraktiv arbetsgivare, som lockar medvetna medarbetare som vill utvecklas och må bra på sitt arbete.

Med rätt kunskap och stöd kan människor göra bra val i sitt vardagliga liv, vilket leder till att såväl enskilda medarbetare som hela företaget blir friskare. Feelgood erbjuder effektiva verktyg för att arbeta målinriktat med hälsa. Ni får igen er investering genom ökad produktivitet, säkerhet och stark konkurrenskraft.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan utveckla era medarbetares hälsa. Kontakta oss!


Feelgood erbjuder såväl skräddarsydda lösningar som paketerade tjänster inom området Hållbar hälsa. Några exempel kan du läsa mer om nedan. 

Hållbar hälsa