Stockholms Stad

Beställning av grupp-och organisationsuppdrag

Uppdragsförfrågan Stockholms Stad

Fyll i uppgifterna nedan som beställare av uppdraget
Jag är behörig beställare HR/chef

Beskriv uppdraget

För teknisk support kontakta tekniksupport@feelgood.se