Att jobba på Feelgood

Jobba med det större perspektivet

Vi vill att våra medarbetare ska kunna frigöra sin fulla potential. Vi hjälper dem att lyckas genom att ge uppdrag som utmanar, internutbildning och coachning.  Allt för att låta dem växa och utvecklas.

Vår företagskultur bygger på våra värderingar, ett stort engagemang hos våra kunder och en vilja att alltid leverera goda resultat. Personligt ansvar, hög kvalitet, nära kundkontakter och egna initiativ på alla nivåer är viktigt för oss. Med en hög utbildningsnivå och med många olika specialistkompetenser har vi en samlad kunskap som våra kunder värdesätter högt.

Många av våra medarbetare lockas av att arbeta med hälsofrågor i ett större perspektiv och att få komma in i ett tidigt skede, där man arbetar förebyggande med hälsa och med att skapa en god arbetsmiljö som främjar det friska. 

Vad kan du jobba med på Feelgood?

Våra medarbetare är allt från läkare och beteendevetare till sjukgymnaster, sköterskor och ergonomer. De flesta jobbar inom företagshälsa men en del arbetar med de delar av vår sjukgymnastik och träning som vänder sig till privatpersoner.

Feelgood Företagshälsa levererar anpassade helhetslösningar till våra företagskunder och har kvalificerade medarbetare med utbildning som företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare, psykologer, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, sjukgymnaster m fl. Vi finns runt om i hela Sverige.

Feelgood Sjukgymnastik jobbar fysioterapeuter och som alla är leg. sjukgymnaster. Här finns specialistkompetens inom bl a idrottsmedicin, akupunktur, neurologi och livsstilscoaching.

Feelgood Träning har kompetenta medarbetare med utbildning som gruppinstruktörer, personlig tränare, massörer och sjukgymnaster m fl. 

Våra värderingar. 

Innovativ - vi är nytänkande och driver utveckling och förnyelse.
Positiv - vi tänker positivt och ser möjligheter i det vi gör.
Resultatdriven - vi fokuserar på att leverera resultat i det vi gör.
Helhetssyn - vi har ett helhetsperspektiv