Styrelse och revisor

Styrelse

Göran Hägglund
Styrelseordförande

Född: 1959
Styrelseordförande sedan: 2016
Ledamot sedan: 2016
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete, rådgivning och föreläsningar.
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för Aleris AB, Svenska Postkodstiftelsen (vice ordf.), Bemanningsföretagens Auktorisationsnämnd (ordf), Sparbanksstiftlsen Alfa, Forserum Safety Glass AB, Forska!Sverige, Samtrafiken AB (ordf.), Frisq Holding AB och senior rådgivare på Narva Communications AB.
Utbildning: Företagsinterna och branschgemensamma utbildningar inom försäkrings- och finanssektorn.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Partiledare för Kristdemokraterna, socialminister och mångårig ledamot av Sveriges riksdag. Ordförande för riksdagens bostadsutskott, ledamot av bl a näringsutskottet och ordförande för Polisstyrelsen i Jönköpings län. Verksam som placeringsrådgivare och försäkringskonsult.
Aktieinnehav:
0 aktier

Jörgen Månsson
Ledamot

Född: 1958
Ledamot sedan: 2016
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsakliga sysselsättning: Sjukhuschef på Carlanderska sjukhuset och professor i allmänmedicin på Göteborgs Universitet.
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för sjukvårdsföretagarna, vårdföretagarna och Almega.
Utbildning: Professor och specialist allmänmedicin.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Gedigen erfarenhet från vård och hälsosektorn som bland annat VD för Carema primärvård och chefsläkare för Ambea Sverige och Capio-koncernen.
Aktieinnehav: 200 000 aktier

Eric Norlander
Ledamot
Född:
1955
Ledamot sedan: 2002
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsaklig sysselsättning: Konsult Norlander Ekonomikonsulter AB.
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för Tastinn AB, Combibo Holding AB mfl.
Utbildning: Civilekonom
Tidigare arbetslivserfarenhet: CFO: Provobis Hotel & Restauranger AB (publ), Ekonomidirektör: Reso Hotels AB, Projektledare: Mekanförbundet, Sveriges Verkstadsindustrier, Ekonomichef: Svenska Turistföreningen.
Aktieinnehav: 2 972 735 aktier


Christoffer Lundström
Ledamot
Född:
1973
Ledamot sedan: 2010
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsaklig sysselsättning:
Ägare och VD för investmentbolaget RCL Holding AB.
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för Scandic AB, Harrys Pubar AB, Future Pawnbroker in Scandinavia AB, KL Capital AB, Collector AB samt StrategiQ Capital AB som ingår i Provobissfären.
Utbildning: Bachelor of Arts på Webster University School of Business and Technology.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Gedigen erfarenhet av att utveckla bolag genom styrelse arbeten, bl a Ladbrokes i Norden.
Aktieinnehav: 4 531 804 aktier


Karin Wallin
Ledamot
Född:
1960
Ledamot sedan: 2012
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott:
Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsaklig sysselsättning: VD och senior partner Maquire Group AB.
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för Maquire Group AB och Jerrie AB.
Utbildning: Civilekonom med inriktning Service Management och Advanced Management Programe (AMP).
Tidigare arbetslivserfarenhet: Konsultchef Manpower Excecutive, Operativ chef Nationell kundtjänst Telia Nära AB.
Aktieinnehav: 100 000 aktier

 

Torsten Söderberg 
Ledamot

Född: 1949
Ledamot sedan: 2019
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsakliga sysselsättning: Styrelseuppdrag.
Övriga uppdrag: Tastsinn AB med dotterbolag, 4ever green AB, Impulse Radar AB, Buir AB, Dox Sweden AB, AB Syoto med dotterbolag.
Utbildning: Fil kand i ekonomi, DIHR.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Egen företagare inom ett flertal branscher.
Aktieinnehav: 3 500 000 aktier

 

Revisor

Ernst & Young AB med huvudrevisor:
Anna Svanberg
Född: 1976
Invald sedan: 2017
Huvudsakliga sysselsättning: Auktoriserad revisor Ernst & Young AB