Aktieägare

Feelgood har drygt tretusen aktieägare. Antal aktier är 106 290 371 st. De största aktieägarna och deras innehav per den 30 september 2019 framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier %
Provobis Holding Aktiebolag (Rolf Lundström) 27 039 842 25.4

Ringvägen Ventures Aktiebolag (Bengt Stillström)

26 084 195

24.5

Christoffer Lundström  4 531 804  4.3
Uwe Löffler (privat och genom bolag Tastsinn)  4 280 000  4.0
LGT Bank Ltd - Liechtenstein  4 000 000  3.8
Torsten Söderberg (privat och genom bolag Syoto)  3 500 000  3.3
Anna-Maria Lundström Törnblom  3 167 567  3.0
Eric Norlander  2 972 735  2.8
Åke Bäckström  2 857 735  2.7
David Stillström  2 789 075  2.6
Summa övriga ägare 25 197 129 23.7

Summa

106 290 371

100