Aktieägare

Feelgood har drygt tretusen aktieägare. Antal aktier är 106 290 371 st. De största aktieägarna och deras innehav per den 31 december 2019 framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier %
Rolf Lundström (privat och genom bolag Provobis Holding AB) 27 339 842 25.7

Ringvägen Ventures AB (Bengt Stillström)

26 330 273

24.8

Christoffer Lundström  4 531 804  4.3
Uwe Löffler (privat och genom bolag Tastsinn AB)  4 280 000  4.0
LGT Bank Ltd - Liechtenstein  4 000 000  3.8
Torsten Söderberg (privat och genom bolag Syoto AB)  3 700 000  3.5
Anna-Maria Lundström Törnblom  3 167 567  3.0
Eric Norlander  2 972 735  2.8
Åke Bäckström  2 857 735  2.7
David Stillström  2 789 075  2.6
Summa övriga ägare 24 321 340 22.9

Summa

106 290 371

100