Feelgood företagshälsa Kista

Stresshanteringskurs Feelgood City, start den 19 februari 2020

Datum: 2020-02-19 - 2020-04-15
Tid: 09:00 - 11:30
Plats: Feelgood City, Grev Turegatan 34 i Stockholm
Pris: 13,950

Feelgood erbjuder dig att delta i kurs i praktisk stresshantering för att öka din kunskap om dina reaktioner på stress och ger dig konkreta verktyg att använda i vardagen. Kursen fokuserar på några viktiga grunder för praktisk stresshantering. Kursen innehåller föreläsningar och varvas med praktiska övningar och hemuppgifter.

Innehåll
Fysiologiska och psykologiska reaktioner på stress
- Kartläggning av egna stresskällor och reaktioner  på stress
- Återhämtning och sömn
- Bråttombeteenden
- Tidsplanering
- Tanken och tolkningens kraft
- Jag-budskap och gränssättning

Under kursen, som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi), introduceras metoder och verktyg för ett ökat välbefinnande och en god balans i livet. Detta behandlas sedan vidare med hjälp av diskussioner, övningar och hemuppgifter.

Målgrupp
Medarbetare. Utbildningen vänder sig till individer som upplever stress som påverkar dem negativt och befinner sig i riskzonen för att utveckla stressrelaterade besvär eller har utvecklat måttliga sådana.

Kursledare
Kursen leds av legitimerad psykolog på Feelgood

Omfattning: 6 tillfällen á 2,5 timme inklusive paus
Som uppföljning träffar varje deltagare psykolog individuellt efter avslutad kurs. Därefter ges återkoppling till chef från psykolog.

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan via hemsidan (klicka här) senast den 5 februari 2020. Uppge namn, företag, telefonnummer, e-mailadress och fakturaadress.

Vid avbokning fyra (4) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än två (2) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften.

Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Kaffe och frukt ingår.

Varmt välkommen!