Feelgood företagshälsa Kista

Mindfulness kurs (10 tillfällen) Feelgood City, start den 3 mars 2020

Datum: 2020-03-03 - 2020-08-25
Tid: 14:30 - 16:30
Plats: Feelgood City, Grev Turegatan 34, plan 1 i Stockholm
Pris: 8,200

Syfte 
Att erbjuda deltagarna en möjlighet att lära sig använda Mindfulness som ett verktyg för ökad fokusering och koncentration i nuet, minskad oro och stress samt ökat välbefinnande. Mindfulness kan också leda till förbättrad kommunikation och samarbete.

Omfattning – 10 tillfällen á 2 timmar. Kursen börjar den 3 mars 2020

Programinnehåll
- Kursen startar med en introduktion.
- Teori och forskning blandas med praktiska övningar
- Gruppen följer ett åttaveckorsprogram enligt "Här & Nu-programmet utvecklat av dr Ola Schenström, grundare av Minfulnesscenter

Kursledning 
Hälsoutvecklare på Feelgood

Anmälan och avbokningsregler 

Anmälan via hemsidan (klicka här) senast den 18 februari. Uppge namn, företag, telefonnummer, e-mailadress och fakturaadress.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.

Vid avbokning fyra (4) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än två (2) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften.

Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Eftermiddagsfika ingår.

Varmt välkommen!