Feelgood företagshälsa Kista

Kursen flyttas till hösten - Hälsoinspiratörsutbildning den 2 april 2020, Feelgood City

Datum: 2020-04-02 - 2020-04-02
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Feelgood City, Grev Turegatan 34, plan 1 i Stockholm
Pris: 4,250

Hälsoinspiratörer är en stor tillgång i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet.  Den enskilda medarbetaren är idag den viktigaste resursen i de flesta organisationer och med en ständigt aktiv hälsoinspiration vinner organisationen mycket

Syfte
Aktiva hälsoinspiratörer är en del av arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete – hälsoinspiratörernas roll är att tillsammans med stöd från ledningen motivera och stötta de anställda på företaget till en mer hälsosam livsstil och vardag. Syftet med utbildningen är att ge inspiratörerna ökad kunskap och konkreta verktyg för att tillsammans kunna jobba mot en friskare och gladare arbetsplats. Ett växande nätverk av hälsoinspiratörer på ett företag ger en god grund för en fortsatt hälsoutveckling och en gladare arbetsplats.

Innehåll
•    Hälsoinspiratörens roll – coacha, inspirera och vara en god förebild
•    Hälsopromotion – att fokusera på det redan friska
•    Kost – uppmuntran till hälsosam mat och nyttiga mellanmål
•    Motion – motivation till rörelse och aktivitet
•    Stresshantering – förståelse för hur förändringar på olika plan i livet kan
      påverka oss
•    Att driva hälsofrämjande aktiviteter och insatser på arbetsplatsen
•    Ekonomiska vinster utav hälsoarbete

Utbildningen kommer att ge en teoretisk och praktisk grund kring arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats. Den kommer således att tillföra idéer och konkreta exempel på olika metoder att aktivt driva ett medvetet promotivt och aktivt hälsoarbete
Förslagsvis fortgår vidareutbildning löpande halvårsvis med av inspiratörerna valda och intressanta ämnen.

Målgrupp
Engagerade och aktiva medarbetare från företaget. 

Mål
Att ge kunskap, styrka, inspiration och material för att på egen hand och i grupp verka för en mer hälsofrämjande och effektiv arbetsplats.

Omfattning – 1 dag

Kursledning
Hälsoutvecklare

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan via hemsidan (klicka här) senast den 3 oktober 2019. Uppge namn, företag, telefonnummer, e-mailadress och fakturaadress.

Vid avbokning fyra (4) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än två (2) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften.

Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Kaffe och frukt ingår

Varmt välkommen!