Feelgood företagshälsa Kista

Kursen flyttas till hösten - Grundkurs Arbetsmiljö (2 dagar), start den 26 mars 2020, Feelgood City

Datum: 2020-03-26 - 2020-04-16
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Feelgood City, Grev Turegatan 34, plan 1 i Stockholm
Pris: 6,950

Syfte
Att få grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbete, skyddsombudets roll och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, vilket direkt kan användas i arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

Målgrupp
Skyddsombud/Arbetsmiljöombud/Arbetsledare

Innehåll
- Arbetsmiljölagstiftningen
- Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
- Psykosocial arbetsmiljö
- Rehabilitering, /alkohol/droger
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Deltagarnas arbetsmiljöer kommer vara utgångspunkter för diskussioner om det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Kursledning

Arbetsmiljökonsult/ ergonom, företagssköterska/case manager och psykolog

Anmälan och avbokningsregler 

Anmälan via hemsidan (klicka här) senast den 12 mars 2020. Uppge namn, företag, telefonnummer, e-mailadress och fakturaadress.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.

Vid avbokning fyra (4) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än två (2) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften.

Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Kaffe och frukt ingår

Varmt välkommen!