Feelgood företagshälsa Stockholm City

Graviditetsrelaterade besvär

Graviditetsrelaterad ländryggs-och/eller bäckensmärta, är ett vanligt problem som drabbar 20-35 procent av de gravida kvinnorna. Smärtan och den sammanhängande funktionsnedsättningen kan kvarstå hela graviditeten, men smärtintensitet och smärtincidens kan påverkas med rätt omhändertagande. Det är viktigt att de gravida tidigt får information om sitt tillstånd och prognosen så att man inte utvecklar ett undvikande beteende och negativt tänkande om sina smärtor.
På Feelgood erbjuder vi information, bassängträning och vid behov individuell behandling. Verksamheten leds av legitimerade fysioterapeuter och vänder sig till gravida med smärtor i ländryggen och/eller i bäcken.