Feelgood företagshälsa Stockholm City

Stresshanteringskurs Feelgood Marievik, kursstart den 24 oktober 2019

Datum: 2019-10-24 - 2019-12-12
Tid: 09:00 - 11:30
Plats: Årstaängsvägen 17, plan 6
Pris: 13,800

Feelgood erbjuder dig att delta i kurs i praktisk stresshantering för att öka din kunskap om dina reaktioner på stress och ger dig konkreta verktyg att använda i vardagen. Kursen fokuserar på några viktiga grunder för praktisk stresshantering. Kursen innehåller föreläsningar och varvas med praktiska övningar och hemuppgifter.

Innehåll
Fysiologiska och psykologiska reaktioner på stress
- Kartläggning av egna stresskällor och reaktioner  på stress
- Återhämtning och sömn
- Bråttombeteenden
- Tidsplanering
- Tanken och tolkningens kraft
- Jag-budskap och gränssättning

Under kursen, som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi), introduceras metoder och verktyg för ett ökat välbefinnande och en god balans i livet. Detta behandlas sedan vidare med hjälp av diskussioner, övningar och hemuppgifter.

Målgrupp
Medarbetare. Utbildningen vänder sig till individer som upplever stress som påverkar dem negativt och befinner sig i riskzonen för att utveckla stressrelaterade besvär eller har utvecklat måttliga sådana.

Kursledare
Kursen leds av legitimerad psykolog på Feelgood

Omfattning: 6 tillfällen á 2,5 timme inklusive paus
Som uppföljning träffar varje deltagare psykolog individuellt efter avslutad kurs. Därefter ges återkoppling till chef från psykolog.

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan via hemsidan (klicka här) senast den 10 oktober 2019. Uppge namn, företag, telefonnummer, e-mailadress och fakturaadress.

Vid avbokning fyra (4) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än två (2) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften.

Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Kaffe och frukt ingår.

Varmt välkommen!