Feelgood företagshälsa Stockholm City

Chefsutbildning - Hot och våld i arbetslivet, Feelgood City den 28 november 2019

Datum: 2019-11-28 - 2019-11-28
Tid: 13:00 - 16:30
Plats: Grev Turegatan 34 i Stockholm
Pris: 3,300

I arbetslivet förekommer ibland risker för hot och våld. Det är viktigt att arbetsgivaren känner till riskerna och att man arbetar med förebyggande insatser så mycket det går för att främja en god arbetsmiljö. Utbildningen sker under en halvdag med syfte att öka chefens kunskap om regelverk och hur man praktiskt arbetar för att minska riskerna för att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen.

Innehåll
- Regelverk
- Riskfaktorer
- Förebyggande arbete
- Reaktioner och bemötande om en hotfull situation inträffar

Utbildningen kommer innehålla teoripass som varvas med grupparbeten och diskussion.

Kursledare
Leg.psykolog/organisationskonsult på Feelgood

Anmälan och avbokningsregler 

Anmälan via hemsidan (klicka här) senast den 14 november. Uppge namn, företag, telefonnummer, e-mailadress och fakturaadress.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.

Vid avbokning fyra (4) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än två (2) veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften.

Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Kaffe och frukt ingår

Varmt välkommen!