Feelgood företagshälsa Piteå

Välkommen till Feelgood företagshälsa


Välkommen till oss, din lokala företagshälsa. Hos oss finns ett komplett utbud av tjänster som stärker det friska samt förebygger, identifierar och behandlar ohälsa.
Är du intresserad av att veta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med frågor som rör hälsa och arbetsmiljö? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.


Frukostseminarier hösten 2019 och våren 2020

Välkommen till våra frukostseminarier i Luleå. Möt Åsa Sjöström från Arbetsmiljöverket som kommer och informerar om nyheter inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi från Feelgood är Inger Hanning företagssköterska, Jeanette Eriksson Ergonom/Leg Sjukgymnast och Anna Karlsson beteendevetare, vi möts i en god dialog i aktuella ämnen.

  • Alkohol och droger” 21 november 2019
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö” Arbetsmiljöverket, 6 december 2019
  • HLR och första hjälpen” 24 januari 2020
  • Kränkande särbehandling” 7 februari 2020
  • Bildskärmsarbete, ergonomiskt och kognitivt” 23 april 2020

Plats: Feelgood Luleå Kungsgatan 46
Tid: 07.30-08.45

Seminarierna är kostnadsfria och vi bjuder på frukost!

Målgrupp: Chefer, HR och beställare.

Anmäl dig via lulea@feelgood.se ange vilket frukostseminarium anmälan avser.
Begränsat antal platser och anmälan är bindande, du får en bekräftelse via e-post.


 

Utbildning i stress och hälsa våren 2020

Syfte
Att skapa en ökad kunskap om reaktioner på stress och förmedla konkreta verktyg att använda i vardagen för att motverka stress och gynna välbefinnande.

Innehåll
Utbildningen fokuserar bl.a. på följande områden; fysiologiska och psykologiska reaktioner på stress, återhämtning och sömn, bråttombeteenden, tidsplanering, tanken och tolkningens kraft, jag-budskap och gränssättning. Under kursen, som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi), introduceras metoder och verktyg för ett ökat välbefinnande och en god balans i livet. Detta behandlas sedan vidare med hjälp av diskussioner, övningar och hemuppgifter.

Målgrupp
Medarbetare/chefer. Utbildningen vänder sig till individer som upplever stress som påverkar dem negativt och befinner sig i riskzonen för att utveckla stressrelaterade besvär eller har utvecklat måttliga sådana. Utbildningen är även passande för individer som upplever dig ha en god balans i livet men som önskar fördjupa sina kunskaper gällande strategier för välbefinnande och återhämtning.

Omfattning/tidsåtgång
6 tillfällen á 2,5 timme inklusive paus

Antal deltagare: 6-10 deltagare
Kurstillfällen: 15 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 11 mars, 25 mars
Plats: Feelgood Luleå Kungsgatan 46 Luleå
Tid: 13.00–15.30

Kursledning
Hilda Norgren Leg psykolog
Anna Karlsson Beteendevetare
Inger Hanning Företagssköterska
Jeanette Eriksson Ergonom/Leg Sjukgymnast

Pris: 4500 kr ex. moms

Anmälan
Ange namn och kontaktuppgifter på medarbetare och beställande chef, anmälan är bindande.
Senast den 20 december 2019 till: lulea@feelgood.se

Vid frågor gällande utbildningen vänligen kontakta anna.karlsson@feelgood.se