Feelgood företagshälsa Perstorp

Öppen Arbetsmiljöutbildning

Datum: 2020-04-22 - 2020-04-22
Tid: 08:30 - 17:00
Plats: Feelgood Malmö - Hans Michelsensgatan 9
Pris: 7,000

Arbetsmiljöutbildning för chefer, HR och skyddsombud
1 dag, kompletterad med förberedande e-utbildning och uppföljande samtal

Datum: Onsdag den 22 april kl. 08:30 -17:00

Plats: Feelgood Malmö, Hans Michelsensgatan 9

Bakgrund
Det här är utbildningen för dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden eller repetera gammal kunskap. Du får grundläggande kunskap om lagar, regler, skyldigheter och ansvar för de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer vi att beröra områdena belastningsergonomi, arbetsanpassning och rehabilitering och hur du hanterar både fysiska, organisatoriska och sociala risker på din arbetsplats.

Kundnytta

 • Ger grundläggande förutsättningar för att skapa en bra arbetsmiljö för att undvika ohälsa och olycksfall samt att enligt lag kunna fördela arbetsmiljöarbetsuppgifter (delegering).
 • Kunskap om identifiering av risker för ohälsa och olycksfall och om riskbedömning.
 • Ger förutsättningar för ett aktivt arbetsmiljöarbete med ständig utveckling som bidrar till verksamhetens mål, kvalitet och resultat.

Utbildningen riktar sig till
Chefer, arbetsledare, skyddsombud eller fackliga företrädare

Utbildningsledare
Arbetsmiljöingenjör, case manager, ergonom och psykolog

Innehåll
Del 1, E-utbildning som berör följande områden

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ergonomi och Hälsa
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

E-utbildningsmodulerna mailas ut till deltagarna ca 3-4 veckor innan kursstart.

Del 2, Face-to-faceutbildning inom:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljölagstiftningen
 • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Belastningsergonomi

Under utbildningen varvas föreläsningar och praktiska inslag.
För att kunna delta i face-tofaceutbildningen krävs deltagande i e-modulerna.

Dag 3, Uppföljning 40 min vid ett tillfälle

 • Arbetsmiljöingenjör följer inom 3 månader upp utbildningen via telefon.
  Syftet är att:
  - ge möjlighet till samtal och rådgivning kring frågor kopplade till den egna arbetsmiljön som uppkommit efter eller i samband med utbildningen
  - att ge inledande vägledning i fortsatt arbete inom enskilda arbetsmiljöområden, alternativt att etablera kontakt med den yrkesprofession som kan ge stöd i aktuella ärenden.

Lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.

Intyg efter medverkan på hela utbildningen.

Pris
7000 kr per person exkl. moms. Innefattar utbildning (e-modul + face to face) och uppföljande samtal.

Anmälan och avbokningsregler
Anmäl dig via hemsidan (klicka här) senast den 20 mars. Uppge, företag, namn, e-postadress, telefonnummer, fakturaadress samt ev. matallergi.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.

Vid avbokning 4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50% av kursavgiften. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100% av kursavgiften.

Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Sista dag för anmälan är den 20 mars 2020.

Välkommen!