Feelgood företagshälsa Olofström

Öppen Arbetsmiljöutbildning

Datum: 2019-11-27 - 2019-12-05
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Fritzatorpet, Olofström
Pris: 7,500

Detta är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud och andra med ansvar för arbetsmiljöuppgifter.

Syfte
Få kännedom om arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna är en nödvändighet för att kunna förstå det ansvar för arbetsmiljön man har som arbetsgivare och sitt uppdrag som skyddsombud. Utbildningen avser också ge ny kunskap med vetenskaplig förankring inom de olika områdena.

Mål
Ge chefer mer ansvar för arbetsmiljöuppgifter och skyddsombud, den kunskap om arbetsmiljö de behöver för att kunna utföra sina uppdrag.

  • Känna igen risker
  • Vad måste jag göra enl. lag
  • Förslag på arbetssätt för att hantera arbetsmiljöfrågor systematiskt

Feelgoods arbetsmiljöutbildning inleds med:

Del1 en introduktionsmodul i systematisk arbetsmiljö som genomförs via digital utbildning. Ni får en länk ca 3 veckor innan kursstart som ni i lugn och ro går igenom. Denna del av utbildningen beskriver vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete är samt lagar, roller och ansvar.
Den digitala utbildningen avslutas med ett kunskapsprov.
Tidsåtgång: 30 minuter + kunskapsprov

Del 2 genomförs via fysiska träffar, 3 heldagar.

Dag 1: onsdagen den 27 november kl. 08:00-16:00
Introduktion
Arbetsmiljölagen (AML) - Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Riskbruk - skadebruk
Rehabilitering
Krisstöd

Dag 2: onsdagen den 4 december kl. 08:00-16:00

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Belastningsergonomi
Hälsoutveckling
Friskfaktorer

Dag 3: torsdagen den 5 december kl. 08:00-16:00

Riskbedömningar

  • Ergonomi
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Förändringar
  • OSA

Fysisk arbetsmiljö
Arbetsplatsens utformning
Case
Sammanfattning och utvärdering

Plats: Fritzatorpet, Olofström

Pris: 7.500 kr/person exkl. moms inkl. lunch och fika

Anmälan och avbokningsregler
Anmäl dig till olofstrom@feelgood.se senast den 1 november.
Uppge namn, e-postadress samt arbetsgivare. Ange om du har behov av specialkost.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.

Vid avbokning mindre än en vecka före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100% av kursavgiften.

Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

För mer information kontakta: Agnetha Leo, Konsultchef, tel: 0730-686 485, e-post: agnetha.leo@feelgood.se

Välkommen!