Feelgood företagshälsa Markaryd

Öppen Arbetsmiljöutbildning

Datum: 2020-10-08 - 2020-10-20
Tid: 08:30 - 16:30
Plats: Hässleholm - Norra Station, Norra Stationsgatan 8A
Pris: 9,100

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Du får grundläggande kunskap om lagar, regler, skyldigheter och ansvar för de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer vi att lägga stor vikt vid områden som belastningsergonomi, arbetsanpassning och rehabilitering och hur du hanterar både fysiska, organisatoriska och sociala samt psykosociala risker och arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.


Någon månad efter utbildningens slut kommer vi att höra av oss till varje deltagare och ge ytterligare råd och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet på just din arbetsplats.

Utbildare:
Arbetsmiljöingenjör, beteendevetare/organisationskonsult, case manager och fysioterapeut/ergonom

Utbildningen riktar sig till:
Chefer, arbetsledare, skyddsombud eller fackliga företrädare

Utbildningen är tre dagar och följande datum träffas vi:   
•    Dag 1: 8/10 Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagstiftning och roller inom arbetsmiljöområdet
•    Dag 2: 14/10 Organisatorisk och social arbetsmiljö
•    Dag 3: 20/10 Ergonomi och rehabilitering
•    Uppföljning någon månad efter avslutad kurs. Denna sker på telefon med varje deltagare individuellt.

Plats:
Norra Station i Hässleholm, Norra Stationsgatan 8A, 281 48 Hässleholm.


Tid:
Varje tillfälle kl. 08:30-16:30

Pris:
9 100 kr/person exkl. moms


Anmälan och avbokningsregler
Anmäl via hemsidan, www.feelgood.se (klicka här) senast den 21 september.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.
Vid avbokning 4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med
50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften.
Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.
Lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.

Intyg efter medverkan på hela utbildningen.

Välkommen!