Feelgood företagshälsa Älmhult

Öppen Arbetsmiljöutbildning

Datum: 2019-10-09 - 2019-10-23
Tid: 08:30 - 16:30
Plats: Norra Station i Hässleholm, Norra Stationsgatan 8A
Pris: 8,900

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Du får grundläggande kunskap om lagar, regler, skyldigheter och ansvar för de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer vi att lägga stor vikt vid områden som belastningsergonomi, arbetsanpassning och rehabilitering och hur du hanterar både fysiska, organisatoriska och sociala samt psykosociala risker och arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

Någon månad efter utbildningens slut kommer vi att höra av oss till varje deltagare och ge ytterligare råd och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet på just din arbetsplats.

Utbildare:
Arbetsmiljöingenjör, beteendevetare/organisationskonsult, företagssköterska och fysioterapeut/ergonom.

Utbildningen riktar sig till:
Chefer, arbetsledare, skyddsombud eller fackliga företrädare.

Utbildningen är tre dagar och följande datum träffas vi:

  • Dag 1: 9/10 Systematiskt arbetsmiljölagstiftning och roller inom arbetsmiljöområdet.
  • Dag 2: 16/10 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Dag 3: 23/10 Ergonomi och rehabilitering
  • Uppföljning någon månad efter avslutad kurs. Denna sker på telefon med varje deltagare individuellt.

Plats: Norra Station i Hässleholm, Norra Stationsgatan 8A, 281 48 Hässleholm

Tid: Varje tillfälle kl. 08:30-16:30

Pris: 8900 kr/person exkl. moms.

Anmälan och avbokningsregler:
Anmäl via hemsidan, www.feelgood.se (klicka här) senast den 20 september.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.

Vid avbokning 4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften.

Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.

Intyg efter medverkan på hela utbildningen.

Välkommen!