Feelgoos utmärkelse 2019

Är ni Sveriges friskaste företag? Eller vill ni bli?

Vi vet att det finns en mängd arbetsplatser där folk mår bra och jobbet bidrar till hälsa och livskvalitet. Vi vill uppmärksamma dem, och visa hur man skapar friska organisationer. Därför har vi instiftat utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag. Alla organisationer är välkomna att delta, var med ni också!

Utmärkelsen är ett sätt att hylla de företag som jobbar systematiskt, långsiktigt och med höga ambitioner för hälsa och god arbetsmiljö. 

Vi vill också sprida kunskap om friskfaktorer och arbetsgivarens roll och möjligheter att påverka medarbetarnas hälsa i positiv riktning. Alla företag och organisationer är välkomna att delta, privat som offentligt, oberoende av bransch eller storlek.

Du nominerar din arbetsplats genom att svara på ett antal frågor, som du hittar här.

De faktorer som utvärderas har sin utgångspunkt i forskning om vad som skapar friska organisationer, samt i Feelgoods erfarenhet från 20 års arbete med att skapa friska arbetsplatser där människor mår bra och presterar. 

Läs mer på www.sverigesfriskasteforetag.se, samt nominera din arbetsplats redan idag.

Alla som deltar får en kostnadsfri digital utbildning i arbetsmiljö när nomineringen stängt (värde ca 750 kr, gäller en person per organisation).