Det nya normala

Tillbaka till jobbet efter corona

Många företag och organisationer funderar just nu på hur de ska planera inför möjligheten att låta medarbetare återgå till arbetet. Då dyker många frågor upp: Vad krävs för att det ska fungera? Hur återgår vi till det nya normala? Vad händer när hemmakontoret ska flytta till jobbet igen? Hur mår mitt team, hur ser motivationen ut? Hur får jag ihop organisationen igen? Hur vet jag hur många som varit sjuka?

Vi på Feelgood har verktyg och tjänster för att göra återgången till jobbet så bra som möjligt. Vi kan guida i hur man som arbetsgivare ser behoven, planerar och genomför.

Viktigt att värna om och se olikheter hos medarbetare

Det är viktigt att utgå från att människor är olika. Medarbetarna kommer att ha sina egna specifika upplevelser och reaktioner. En del kommer att vara oroliga. Andra besvikna och arga på fattade beslut. En del har sämre erfarenheter från distansarbetet. Vissa vill prata, andra inte. En del är taggade att komma tillbaka, andra inte. Många behöver ”energiboost” och tydlighet om vart organisationen är på väg. Det är också viktigt att du som chef visar att du värnar om medarbetarnas välbefinnande genom att erbjuda medkänsla, ärlighet och öppenhet. Lyssna aktivt på varje medarbetare så att hen känner sig förstådd.

Förslag på insatser

I ett paket ”Tillbaka till jobbet” är kommunikation viktigt. Kommunicera att ni satsar på extra stöd för detta, och vilka insatser ni planerar. Det ger en signal om att ni som arbetsgivare bryr er och tar ansvar. Kommunicera konsekvent för att minska medarbetarnas osäkerhet. Som stöd från Feelgood föreslår vi:


Vi föreslår att inleda med en dialog med medarbetarna, löpande avstämning med Feelgoods kontaktperson och avsluta med en konkret uppföljning och rapport till HR, chefer, fack m fl. Med rätt insatser och tydligt fokus på vad som krävs kommer ni att skapa en känsla av sammanhållning, skapa lojalitet och öka produktiviteten.