Jobbhälsobarometern 2013:2

Svenskarnas arbetsmotivation sjunker

Jobbhälsobarometern 2013:2 från Sveriges Företagshälsor visar att arbetsmotivationen bland Sveriges anställda sjunker, särskilt för de som är eller tror att de kommer vara sjuka. Rapporten visar ett starkt samband mellan frånvaro och motivation.

Sveriges Företagshälsor har nyligen publicerat delrapport 2 från jobbhälsobarometern 2013. Den visar att arbetsmotivationen bland Sveriges anställda sjunker, särskilt för de som är eller tror att de kommer vara sjuka

Enligt rapporten sjunker arbetsmotivationen för de som är, och de som förväntar sig att vara mer sjukfrånvarande det närmaste året. Från 2009, krisåret då arbetsmotivationen var på topp, har den minskat något för att 2013 gå brantare utför. För den grupp som tror sig vara sjukfrånvarande framöver faller arbetsmotivationen kraftigt. Den största förändringen har skett det senaste året, då andelen som känner sig motiverade sjunkit med upp till 15 procentenheter.

Unga minst motiverade

Allra minst motiverade är de unga och de som tror sig komma vara sjuka mycket under det kommande året. Av dem under 30 år är det bara 35 procent som känner sig motiverade, bland dem över 55 år är det 62 procent.

Lars Hjalmarson, VD på branschorganisationen Sveriges Företagshälsor säger så här:
- När de anställda får ge sin syn på sin framtida hälsa ser vi också en anmärkningsvärd ökning av andelen som känt psykiskt obehag att gå till jobbet bland de som tror att de kommer att vara sjuka framöver. -Den gruppen är också klart mindre nöjda med den fysiska arbetsmiljön samt möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Ohälsa och låg motivation kan förebyggas

Undersökningen visar att det  är angeläget att det förs en debatt kring hur arbetsförhållanden ser ut på våra svenska arbetsplatser. Utan ett systematiskt hälsofrämjande arbete är risken är hög för att ohälsan i landet kommer att fortsätta stiga och arbetsmotivationen fortsätta sjunka. Att satsa på att förebygga ohälsa är en lönsam affär, både för den enskilda individen och arbetsgivaren.


Om Jobbhälsobarometern

Jobbhälsobarometern genomförs årligen av branschorganisationen Sveriges Företagshälsor. Den bygger på telefonintervjuer med svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern för 2013 omfattar 4518 personer.

Här hittar du Jobbhälsobarometern delrapport 2 2013 i sin helhet.